Ειδικός Εμπορίας και Διαφήμισης & Προώθησης Προιόντων (Marketing)


Η εικόνα του προϊόντος, η προβολή και η διαφήμιση, η προώθηση και εμπορία του, απαιτούν πολύπλευρες ενέργειες και εκπαιδευμένα στελέχη.
Ο ειδικός “Marketing» μπορεί να υλοποιήσει αποτελεσματικά τα προγράμματα και το business plan της εκάστοτε επιχείρησης σχετικά με το σχεδιασμό και ανάπτυξη προϊόντων, την προώθηση και προβολή τους καθώς και την επιλογή και ανάπτυξη των δικτύων διανομής και διάθεσης των προϊόντων. Επίσης όπως προστάζουν οι απαιτήσεις του σήμερα αναλαμβάνει και το management σε τμήματα ή Διευθύνσεις της εμπορικής λειτουργίας, των επιχειρήσεων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Στέλεχος Εμπορίας, Διαφήμισης & Προώθησης Προϊόντων ( Marketing):

 • Αποκτά τις εξειδικευμένες γνώσεις  και τεχνικές του σύγχρονου marketing.
 • Εφαρμόζει το marketing plan  και υλοποιεί  τα προγράμματα  σχεδιασμού και ανάπτυξης προϊόντων, της προώθηση και προβολής τους καθώς και την επιλογή και ανάπτυξη των δικτύων διανομής και διάθεσης των προϊόντων.

Μαθήματα

 • Marketing
 • Αρχές Οργάνωσης Και Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Δίκαιο (Γενικές Αρχές, Ενοχικό, Εμπορικό)
 • Οικονομικά Μαθηματικά
 • Στατιστική
 • Γενική Λογιστική
 • Οικονομική Των Επιχειρήσεων
 • Επιχειρησιακές Επικοινωνίες
 • Διεθνές Εμπόριο
 • Δημόσιες Σχέσεις
 • Έρευνα Marketing
 • Διαφήμιση – Διαφημιστικά Μέσα
 • Marketing Λιανικού Εμπορίου – Χονδρεμπορίου Και Φυσικής Διανομής
 • Διοίκηση – Σχεδιασμός Πωλήσεων
 • Συμπεριφορά Καταναλωτή
 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση
 • Διάρθρωση Και Προβλήματα Ελληνικής Οικονομίας
 • Διοίκηση Marketing
 • Στρατηγική Και Σχεδιασμός Marketing (Marketing Planning)
 • Μέθοδοι Και Τεχνικές Προβλέψεων Στο Marketing
 • Προγραμματισμός Άμεσου Marketing
 • Βιομηχανικό Marketing
 • Διεθνές Marketing
 • Marketing Υπηρεσιών
 • Case Studies
 • Αγγλικά
 • Η/Υ

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Τα στελέχη επιχειρήσεων παίζουν σημαντικό ρόλο στη λειτουργία τόσο των δημοσίων οργανισμών όσο και των ιδιωτικών επιχειρήσεων.
Ο σύγχρονος manager μετά την αποφοίτησή του θα είναι σε θέση να εργαστεί σε Εμπορικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα
Οι απόφοιτοι  μπορούν να απορροφηθούν σε κάθε οργανωμένη επιχείρηση, και σε πληθώρα θέσεων από τους παρακάτω χώρους:

 • Δημόσιοι οργανισμοί.
 • Χρηματοοικονομικές εταιρίες.
 • Εκδοτικοί οίκοι.
 • Διαφημιστικές εταιρίες.
 • Μέσα μαζικής ενημέρωσης / media.
 • Εταιρίες δημοσίων σχέσεων & εκδηλώσεων.
 • Εταιρίες έρευνας & ανάπτυξης.
 • Συμβουλευτικές εταιρίες.
 • Πολυεθνικές εταιρίες.
 • Ναυτιλιακές
 • Τραπεζικούς Ομίλους
 • Ξενοδοχειακές μονάδες.
businessman leaning against a concrete wall with color city concept
Internet-Marketing-Email-Banner