Τεχνικός Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών


Είναι σήμερα ο  περιζήτητος επαγγελματίας στο χώρο της πληροφορικής.
Ο Τεχνικός Δικτύων Υπολογιστών έχει το προνόμιο της συνεχούς ανανέωσης γνώσεων παρακολουθώντας την πρόοδο των νέων τεχνολογιών, ώστε να εξελίσσεται στην καριέρα του.
Η εξάπλωση των δικτύων σε όλους τους οργανισμούς και  επιχειρήσεις του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, έχει δημιουργήσει την ανάγκη καταρτισμένων τεχνικών, για τις εργασίες εγκατάστασης, υποστήριξης και διαχείρισης τόσο των δικτύων όσο και των λειτουργικών συστημάτων και βάσεων δεδομένων.
Ο απόφοιτος του τμήματος Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών αποκτά τις εξειδικευμένες γνώσεις δικτύων, εγκαταστάσεων, συντήρησης και αναβάθμισης  με γνώμονα τις ανάγκες μιας επιχείρησης και των χρηστών.

Μαθήματα

 • Δίκτυα Υπολογιστών
 • Διαχείριση Δικτύων I
 • Εισαγωγή Στην Πληροφορική
 • Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων
 • Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
 • Λειτουργικά Συστήματα I
 • Επικοινωνίες Δεδομένων & Τεχνολογίες Internet
 • Ηλεκτρονικές Και Ψηφιακές Μετρήσεις
 • Λειτουργικά Συστήματα II
 • Τηλεπικοινωνίες
 • Δίκτυα Υπολογιστών II
 • Δίκτυα Υπολογιστών III
 • Διαχείριση Δικτύων II
 • Εγκατάσταση Δικτύων (Δομημένη Καλωδίωση)
 • Ασφάλεια Δικτύων
 • Εργασιακά Θέματα & Τεχνική Της Επικοινωνίας
 • Διαθεματική Εργασία
 • Πρακτική Άσκηση
 • Αγγλικά

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Η τεχνολογία των δικτύων μετάδοσης δεδομένων έχει αναπτυχθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια. Η χρήση τους έχει εξαπλωθεί και η συνεχής εξέλιξη των συστημάτων δημιουργεί ανάγκες ανανέωσης εξοπλισμών και επέκτασης των υπηρεσιών. Όλες οι επιχειρήσεις έχουν το δικό τους δίκτυο για να μπορούν οι χρήστες να μοιράζονται εφαρμογές, όπως εμπορικά και λογιστικά προγράμματα αλλά και να εκμεταλλεύονται το Internet (για συνεργασίες, έρευνα αγοράς, έλεγχο ανταγωνισμού). Μπορούν να εργαστούν όπου υπάρχουν δίκτυα και δίκτυα υπάρχουν παντού.
Οι κύριοι τομείς απασχόλησης είναι οι παρακάτω:

 • Internet service providers.
 • Network administrator.
 • Υποστήριξη συστημάτων παροχής υπηρεσιών internet και intranet.
 • Τράπεζες.
 • Μεγάλες εταιρίες με ιδιόκτητα δίκτυα.
 • Εταιρίες εγκατάστασης και συντήρησης δικτύων.
 • Εταιρίας δομημένης καλωδίωσης.
 • Εταιρίες παροχής σταθερής τηλεφωνίας.
Administrator-sieci-komputerowych_small
bigstock-Female-administrator-at-server-27370064