Πολιτική Απορρήτου και Όροι Χρήσης ιστοσελίδας


Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας iek-europroodos.gr υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια και αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της παρούσας, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της Ιστοσελίδας.

Δεδομένου ότι οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης της Ιστοσελίδας.

1. Γενικοί όροι για τις υπηρεσίες εγγεγραμμένων χρηστών

Ο χρήστης της Ιστοσελίδας φέρει ακέραιη την ευθύνη για το περιεχόμενο και την ορθότητα των στοιχείων που αποστέλλει στο IEK EUROPROODOS κατά τη μία και μοναδική του εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, καθ’ οποιονδήποτε προτεινόμενο από το ΙΕΚ ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ, τρόπο, καθώς και για τη μη παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων προσώπων από την αποστολή των εν λόγω στοιχείων. Ο χρήστης παρέχει με την εγγραφή του τη συναίνεσή του στο ΙΕΚ ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ να αποθηκεύσει και να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία αυτά για τους σκοπούς της Ιστοσελίδας, καθώς και για στατιστικούς σκοπούς, σύμφωνα πάντα με τους παρόντες όρους χρήσης.

Η δημιουργία και διατήρηση πέραν του ενός λογαριασμού από έναν χρήστη της Ιστοσελίδας, εκουσίως ή ακουσίως, έχει ως συνέπεια την ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται και συνιστά παραβίαση των παρόντων όρων χρήσης.

2. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων), που – ενδεικτικά – περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες, σχέδια, video, ήχους κ.λπ. (εφεξής περιεχόμενο), αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία και σήματα υπηρεσιών του ΙΕΚ ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο.

Συνεπώς, αναφορικά με τα πνευματικά δικαιώματα του ΙΕΚ ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά αυτών χωρίς την προηγούμενη ρητή συναίνεση του ΙΕΚ ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης καθώς και η μη εμπορική χρήση και η αναπαραγωγή του, ολική ή μερική, με την προϋπόθεση ότι το αναπαραγόμενο προϊόν είναι ελεύθερα διαθέσιμο στη συνέχεια μέσω του Διαδικτύου ή άλλου πρόσφορου μέσου και συνοδεύεται από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτεί τη γραπτή άδεια του ΙΕΚ ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ. Οι λοιπές υπηρεσίες που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία.

3. Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η διαχείριση και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του επισκέπτη/χρήστη της Ιστοσελίδας υπόκειται στους παρόντες όρους, καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.

Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο των παρόντων όρων. Σε κάθε περίπτωση, το ΙΕΚ ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του εκάστοτε ισχύοντος σχετικού νομικού πλαισίου.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται στη Ιστοσελίδα είναι εκείνα που χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση του χρήστη, τα στοιχεία επικοινωνίας του, καθώς και λοιπά απαιτούμενα κατά την κρίση του ΙΕΚ ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ στοιχεία. Ενδεικτικά, μπορεί να συλλέγονται τα ακόλουθα: Ονοματεπώνυμο, Ημερομηνία γέννησης,  Φύλο, Διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου κατοικίας, Αριθμός κινητού τηλεφώνου, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).

Το ΙΕΚ ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ, είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των προσωπικών στοιχείων, που έχει αποστείλει ο επισκέπτης/χρήστης, για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών της Ιστοσελίδας, αλλά σε καμία περίπτωση δεν διαθέτει προς πώληση ή άλλως διαβιβάζει ή δημοσιοποιεί προσωπικά στοιχεία των χρηστών της Ιστοσελίδας σε τρίτους, που δε σχετίζονται με την ίδια , χωρίς τη συγκατάθεση του χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Επιπλέον, το ΙΕΚ ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ συγκεντρώνει μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των επισκεπτών/χρηστών της Ιστοσελίδας χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή τεχνολογίες παρακολούθησης διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Τα cookies χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή και σελίδων της Ιστοσελίδας, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Τα μη προσωπικά στοιχεία περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την ονομασία, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης/χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους.

Επιπλέον, το σύστημα της Ιστοσελίδας συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες της Ιστοσελίδας που επισκέπτεται ο επισκέπτης/χρήστης, όπως και πληροφορίες σχετικά με τους συνδέσμους ΙΕΚ ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξει μέσω της χρήσης της Ιστοσελίδας.

Ο επισκέπτης/χρήστης της Ιστοσελίδας μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμά του για πλοήγηση στο διαδίκτυο (webbrowser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Στην περίπτωση αυτή, ενδέχεται να μην έχει πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες.

Η Ιστοσελίδα περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το ΙΕΚ ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ για τους όρους προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους οποίους αυτοί οι διαδικτυακοί τόποι ακολουθούν.

Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιλαμβάνει επιπλέον περιοχές αλληλεπίδρασης (interactive areas). Ο επισκέπτης/χρήστης πρέπει να γνωρίζει ότι όταν εκουσίως γνωστοποιεί τα προσωπικά του στοιχεία (π.χ. όνομα χρήστη, ηλεκτρονική διεύθυνση) σε περιοχή αλληλεπίδρασης της Ιστοσελίδας, τα εν λόγω στοιχεία, μαζί με τα πραγματικά στοιχεία που γνωστοποιούνται στην επικοινωνία του, μπορούν να συγκεντρωθούν, συσχετισθούν και να χρησιμοποιηθούν από τρίτους και ενδέχεται να καταλήξουν σε «απρόκλητη» αποστολή μηνυμάτων από τρίτους. Τέτοιες ενέργειες δεν ελέγχονται από το ΙΕΚ ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ το οποίο δεν εγγυάται ότι δεν θα γίνει γνωστή η ταυτότητα του επισκέπτη/χρήστη εάν χρησιμοποιηθούν μέθοδοι που αδυνατεί να ελέγξει.

Απαγορεύεται στον επισκέπτη/χρήστη να παραβιάσει ή να επιχειρήσει να παραβιάσει την ασφάλεια της Ιστοσελίδας. Τυχόν παραβίαση επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

4. Περιορισμός ευθύνης της Equal Society – Δήλωση αποποίησης

Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας του ΙΙΕΚ ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ διατίθεται ως έχει και το ΙΙΕΚ ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή μη, σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, εμπορικότητα, μη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό.
Το ΙΙΕΚ ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών και περιεχομένων της Ιστοσελίδας στην πρόσβαση των οποίων προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και ευθύνη.

Το ΙΙΕΚ ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου η Ιστοσελίδα να είναι διαθέσιμη και πλήρως λειτουργική σε συνεχή βάση και να μην εμφανίζει ιούς ή άλλα επιζήμια στοιχεία.

Το ΙΙΕΚ ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που του τίθενται.

Ομοίως το ΙΕΚ ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενο, το οποίο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών/χρηστών μέσω της Ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε άλλου συγγενικού διαδικτυακού τόπου ή εξυπηρετητών (servers), παρέχεται χωρίς ιούς ή άλλα επιζήμια στοιχεία.

Το ΙΕΚ ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκύψει σε επισκέπτη/χρήστη από τη μη διαθεσιμότητα της Ιστοσελίδας για οποιοδήποτε λόγο ή εξαιτίας ιών ή λοιπών επιζήμιων στοιχείων .

5. Χρήση περιοχών αλληλεπίδρασης (interactive areas) – Πίνακες μηνυμάτων (Message boards) – Τόποι δημόσιας συζήτησης (Fora)

Το ΙΕΚ ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ ενδέχεται να παράσχει έντυπα επικοινωνίας, πίνακες ανακοινώσεων και άλλες περιοχές αλληλεπίδρασης (interactive areas) στην Ιστοσελίδα, καθώς επίσης να αναπτύσσει σε πίνακες μηνυμάτων (messageboards) ή σε τόπους δημόσιας συζήτησης (fora) τα δικά του θέματα προς συζήτηση παρέχοντας στους επισκέπτες/χρήστες των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας τη δυνατότητα να λάβουν μέρος στη συζήτηση των θεμάτων αυτών με την αποστολή/καταχώριση γραπτών μηνυμάτων. Η χρήση των υπηρεσιών αυτών συνεπάγεται ότι ο επισκέπτης/χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη της επικοινωνίας που πραγματοποιεί και των συνεπειών που απορρέουν από τη δημοσίευση αυτής της επικοινωνίας.

Το ΙΕΚ ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ δεν φέρει καμία ευθύνη για την πιστότητα, ακρίβεια ή αξιοπιστία του υλικού που δημοσιεύεται κατά τη χρήση των υπηρεσιών αυτών ή για τις συνέπειες της σχετικής επικοινωνίας ή τις συνέπειες που προκύπτουν από τη χρήση της Ιστοσελίδας.

Ο επισκέπτης/χρήστης της Ιστοσελίδας οφείλει να τηρεί τους κανόνες της καλής συμπεριφοράς και της ευπρέπειας και να μην προβαίνει σε παράνομες ή ανήθικες διατυπώσεις.

Ενδεικτικά, δεσμεύεται να μην προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

  • χρήση των υπηρεσιών για οποιοδήποτε σκοπό παραβιάζοντας την ισχύουσα νομοθεσία,
  • δημοσίευση υλικού που παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα ιδιοκτησίας τρίτων ή τα δικαιώματα περί απορρήτου ή δημοσιοποίησης στοιχείων τρίτων,
  •  δημοσίευση υλικού που είναι παράνομο, άσεμνο, δυσφημιστικό, απειλητικό, ενοχλητικό, υβριστικό ή υλικού που προκαλεί δυσαρέσκεια σε τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), όπως καθορίζεται από το ΙΕΚ ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ κατά την κρίση του,
  •  δημοσίευση υλικού που περιλαμβάνει ιούς ή/και κακόβουλο κώδικα που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή να καταστρέψουν τα αρχεία ή τα προγράμματα του ΙΕΚ ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ ή των χρηστών της Ιστοσελίδας,
  •  δημοσίευση διαφημίσεων ή άλλου εμπορικού υλικού,
  •  παραποίηση της ταυτότητάς του,
  •  δημοσίευση της ίδιας ανακοίνωσης πλέον της μίας φοράς,
  •  οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που περιορίζει ή εμποδίζει κάποιο άλλο πρόσωπο να χρησιμοποιήσει την Ιστοσελίδα ή ενέργεια που κατά την κρίση του ΙΕΚ ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ εκθέτει τον ίδιο ή κάποιον από τους χρήστες της Ιστοσελίδας σε νομικές ευθύνες ή επιζήμιες για αυτούς καταστάσεις.

Το ΙΕΚ ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύει ή να διακόπτει την προβολή γραπτών μηνυμάτων και λοιπού υλικού σε περίπτωση παράβασης των παρόντων όρων χρήσης. Το ΙΕΚ ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες στα εν λόγω μηνύματα ή στο σχετικό υλικό προσωπικές ιδέες ή αντιλήψεις. Ο επισκέπτης/χρήστης των σχετικών υπηρεσιών διατηρεί τυχόν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που ενσωματώνονται στα μηνύματά του.

 

6. Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και συνδέσμων (links) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων

Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να παρέχει τη δυνατότητα χρήσης ΤΠΕ προκειμένου να αναζητούνται από υπηρεσίες του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα, καθώς και ιδιωτικούς φορείς, στοιχεία, πληροφορίες ή έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή των φορέων αυτών, και επικαλούνται ενώπιον του ΙΕΚ ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ οι χρήστες των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της. Σε κάθε περίπτωση, με τη χρήση ΤΠΕ, ο χρήστης της Ιστοσελίδας συναινεί στην προσπέλαση των στοιχείων του που τηρούνται στη βάση δεδομένων του εκάστοτε φορέα.

Η Ιστοσελίδα παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών του ΙΕΚ ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ, ενώ οι διαδικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους, αντίστοιχους των διαδικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης.

Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων διαδικτυακών τόπων από το ΙΕΚ ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ, καθώς αυτή δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή/και για την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς. Εάν ο επισκέπτης/χρήστης της Ιστοσελίδας αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων της, κάποιον από τους διαδικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.

7. Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της Ιστοσελίδας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το εθνικό δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από τους παρόντες όρους, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Οι παρόντες όροι αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του ΙΕΚ ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών της και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Με τα παραπάνω συμφωνείται ρητά ότι οι διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση της Ιστοσελίδας από τον επισκέπτη/χρήστη, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας