Πρόγραμμα Σπουδών


Πρόγραμμα σπουδών 2016 – 2017

Τεχνικός Αρτοποιός – Ζαχαροπλαστικής

Τεχνικός Μαγειρικής τέχνης – Αρχιμάγειρας (chef)

Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Πρόγραμμα σπουδών για το τμήμα της μαγειρικής και των τουριστικών 2015 – 2016

ΕΝΤΥΠΟ3- ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

ΕΝΤΥΠΟ3- ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

ΕΝΤΥΠΟ3- ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

ΕΝΤΥΠΟ3- ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016