Συμμετοχή στην ομιλία “Αειφόρος Τουρισμός” στην έκθεση “Πελοπόννησο 2018”