ΔΥΠΑ-Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες

Οι αιτήσεις ξεκινούν στις 27 Ιουλίου

Το ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ είναι εγκεκριμένος πάροχος του προγράμματος σύμφωνα με το οριστικό μητρώο παρόχων.

 

Αντικείμενο του προγράμματος

Αντικείμενο του παρόντος έργου αποτελεί η παροχή υπηρεσιών θεωρητικής κατάρτισης – οι οποίες θα οδηγούν σε πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο της κατάρτισης – και θα απευθύνονται σε ωφελούμενους, εγγεγραμμένους στο Μητρώο ανέργων της Δ.ΥΠ.Α, ηλικίας άνω των 18 ετών.

 

 

Θεματικά Αντικείμενα των προγραμμάτων κατάρτισης

Προσφέρεται ευρύ φάσμα επιλογών σε σύγχρονα αντικείμενα κατάρτισης υψηλής ζήτησης: Σε αντίθεση με προγράμματα που είχαν προωθηθεί μέχρι σήμερα, τα οποία είχαν κατά βάση έναν πιο «παραδοσιακό» χαρακτήρα, οι ωφελούμενοι μπορούν να επιλέξουν μεταξύ πληθώρας προγραμμάτων κατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης, με έμφαση σε ψηφιακές και «πράσινες» δεξιότητες.

Ο ωφελούμενος καλείται να επιλέξει πρόγραμμα κατάρτισης, η διάρκεια του οποίου θα είναι από 50 έως 200 ώρες ανάλογα με το θεματικό αντικείμενο.

Τα προγράμματα θα υλοποιούνται με την μέθοδο μεικτής διδασκαλίας (δια ζώσης, σύγχρονη/ασύγχρονη τηλεκατάρτιση)

 

Αναλυτικά οι ειδικότητες κατάρτισης:

2Δ ΚΑΙ 3Δ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ 3Δ ΕΚΤΥΠΩΣΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ & ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ /GDPR & ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΨΗΦ. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (GIS)
ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ & ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ
ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ & ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ(5G)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ & VIDEO, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ CNC
ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ (LOGISTICS)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞ. ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ERP & ΔΙΟΙΚHΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ (BLOCKCHAIN)
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DATA CENTERS)
ΨΗΦ. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ
ΨΗΦ. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΨΗΦ. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
ΨΗΦ. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
ΨΗΦΙΑΚΟ MARKETING
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΛΛΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΞΥΠΝΟ ΣΠΙΤΙ & ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ – ΕΦΑΡΜ. ΑΠΟΜΑΚΡ. ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΝΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ & ΗΓΕΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ

ΓΝΩΣΗ – ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ

Δικαίωμα συμμετοχής

  1. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
  2. Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.
  3. Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης

 

Εκπαιδευτικό επίδομα

Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται στα 5€/ώρα μεικτά.

Έως 1000€ ανάλογα με την επιλογή του προγράμματος

 

 

Μάθετε Περισσότερα

27410-74300

27410-74360

ή

Συμπληρώστε τη φόρμα