Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν μέχρι 05 Οκτωβρίου 2019 για την εγγραφή τους καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:00-15:00 μμ στην διεύθυνση Πατρών 52, Κόρινθος ή να καλέσουν στο 2741074300.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν στη γραμματεία του Ι.Ι.Ε.Κ τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Δικαιολογητικά Εγγραφής

Α) Αν είσαι Έλληνας Υπήκοος, απλά προσκόμισε μας:

 • Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών (Απολυτήριο Λυκείου, ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ, ΤΕΕ/ΤΕΛ), επικυρωμένο
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας (δύο όψεις), επικυρωμένη
 • 4 πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες (μέγεθος ταυτότητας)
 • Αποδεικτικό ΑΦΜ (σπουδαστή και γονέων) (Φωτοτυπία)
 • Αποδεικτικό ΑΜΚΑ (Φωτοτυπία)

Β) Αν είσαι Αλλοδαπός Υπήκοος, με Ελληνικό Τίτλο Σπουδών, απλά προσκόμισε μας:

 • Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών (Απολυτήριο Λυκείου, ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ, ΤΕΕ/ΤΕΛ), επικυρωμένο
 • Φωτοτυπία Διαβατηρίου (σπουδαστή και γονέων) επικυρωμένη
 • Φωτοτυπία της Άδειας Παραμονής, επικυρωμένη ή Βεβαίωση της Υπηρεσίας Αλλοδαπών ότι ο εγγραφόμενος κατέθεσε σχετική αίτηση για έκδοσή της
 • 4 πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες (μέγεθος ταυτότητας)
 • Φωτοτυπία Βεβαίωσης Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) ή Φωτοτυπία Βιβλιαρίου Ασθενείας

Γ) Αν είσαι Αλλοδαπός Υπήκοος, με Ξένο Τίτλο Σπουδών, απλά προσκόμισε μας:

 • Αντιστοιχία τίτλου σπουδών – ισοτιμία με ελληνικό εκπαιδευτικό ίδρυμα. Η διαδικασία είναι η εξής:
  – μετάφραση του τίτλου σπουδών από το εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής με την σφραγίδα της Χάγης στην Μεταφραστική Υπηρεσία, παράρτημα του Υπ. Εξωτερικών,
  – προσκόμιση του μεταφρασμένου εγγράφου στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής του σπουδαστή για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
 • Φωτοτυπία Διαβατηρίου (σπουδαστή και γονέων) επικυρωμένη
 • Φωτοτυπία της Άδειας Παραμονής, επικυρωμένη ή Βεβαίωση της Υπηρεσίας Αλλοδαπών ότι ο εγγραφόμενος κατέθεσε σχετική αίτηση για έκδοσή της
 • 4 πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες (μέγεθος ταυτότητας)
 • Φωτοτυπία Βεβαίωσης Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) ή Φωτοτυπία Βιβλιαρίου Ασθενείας
 • Βεβαίωση Ελληνομάθειας του Διδασκαλείου της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ή Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)