Γραφείο Σταδιοδρομίας


Ο όμιλος ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ μέσα από μία επιτυχημένη πορεία στον τομέα της εκπαίδευσης και των επιτυχημένων συνεργασιών με εταιρείες του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, δίνει ιδιαίτερη σημασία και δημιουργεί δρόμους για  την άμεση ένταξη των σπουδαστών στην αγορά εργασίας.

  • Αναπτύσσει συνεργασίες με την βιομηχανία και επιχειρήσεις που το αντικείμενο τους έχει άμεσο ενδιαφέρον για τους αποφοίτους του ΙΕΚ
  • Τηρεί Αρχείο με στοιχεία επιχειρήσεων, υποτροφιών, μεταπτυχιακών, κ.α.
  • Πληροφορεί μέσω της αποστολής μαζικών μηνυμάτων προς τους φοιτητές, ιστοσελίδας και ενημερωτικών εκδηλώσεων για θέματα υποτροφιών, μεταπτυχιακών σπουδών, συμβουλευτικής, προοπτικής απασχόλησης των φοιτητών/αποφοίτων.
  • Διοργανώνει ημερίδες-εκδηλώσεις, Ημέρες Καριέρας
  • Πραγματοποιεί σεμινάρια ομαδικής συμβουλευτικής
  • Στηρίζει τους νέους αποφοίτους που διερευνούν την προοπτική της αυτοαπασχόλησης, παρέχοντας πληροφορίες που αφορούν την προετοιμασία μίας επιχειρηματικής απόφασης και τη σύσταση και αδειοδότηση νέων μικρών επιχειρήσεων και ενημερώνει για τα τρέχοντα προγράμματα χρηματοδοτικής ενίσχυσης.

Οι Ειδικότητες του Ι.Ι.Ε.Κ Ευρωπρόοδος Κορίνθου