Ο κλάδος της πληροφορικής εξελίσσεται κυριολεκτικά με ταχύτητα του φωτός. Αν μπορείτε να συμβαδίσετε με τις τελευταίες δεξιότητες στον κλάδο της πληροφορικής, τότε θα έχετε πρόσβαση σε πλήθος ευκαιριών απασχόλησης.

Απόκτησε Ισχυρό Πτυχίο στην Πληροφορική

 

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

Ως «Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής», είσαι ο επαγγελματίας  που ασχολείται με την κατασκευή εξειδικευμένων εφαρμογών, την κατασκευή ιστοσελίδων για την προβολή εταιρειών στο διαδίκτυο, την κατασκευή e-shops που έχουν ιδιαίτερη ζήτηση στις μέρες μας, αλλά και με την προώθηση εταιρειών μέσω διαφημιστικής καμπάνιας με ή μέσω Social Media.

 

Τεχνικός Δικτύων

Ο Τεχνικός Δικτύων & Επικοινωνιών είναι ο επαγγελματίας που έχει την ευθύνη διαχείρισης των δικτύων μετάδοσης δεδομένων (network administration) και των τηλεπικοινωνιών σε επιχειρήσεις του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

Εξασφαλίζει το σωστό σχεδιασμό και λειτουργία των δικτύων με χαμηλό κόστος και χωρίς κενά λειτουργίας.

Επιπλέον είναι το στέλεχος που ασχολείται με την διαχείριση και ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων.

Θέλεις να μάθεις περισσότερα;

Τεχνικός Δικτύων
Τεχνικός Ηλ Υπολογιστών

Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Υπολογιστών

Ο Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών έχει τη δυνατότητα να ασχολείται µε τη μελέτη, σχεδίαση, ανάλυση, κατασκευή, επίβλεψη κατασκευής, συντήρηση, έρευνα, επίβλεψη λειτουργίας και διενέργεια πραγματογνωμοσύνης για τα πάσης φύσεως ηλεκτρονικά και υπολογιστικά συστήµατα, τις εγκαταστάσεις τους και τις εφαρµογές τους γενικότερα.

Μπορεί να απασχοληθεί στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, μόνος του ή σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες της πληροφορικής. Ειδικότερα, μπορεί να απασχοληθεί σε εταιρείες κατασκευής, εγκατάστασης και συντήρησης υπολογιστικών συστημάτων, σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών τηλεπικοινωνιακού λογισμικού, σε διάφορες εταιρείες ως μηχανικός εφαρμογών λογισμικού, διαχείρισης βάσεων δεδομένων, εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου, σε διαφημιστικές εταιρίες, σε εταιρείες που πραγματοποιούν έρευνες αγοράς και στατιστικές αναλύσεις, σε διάφορες εμπορικές, βιομηχανικές και τουριστικές επιχειρήσεις κ.λπ.

Θέλεις να μάθεις περισσότερα

27411 20119 27410 74300

ή  

Συμπλήρωσε την φόρμα και θα σε ενημερώσουμε άμεσα!


Για την λήξη των εγγραφών απομένουν…

0
ημερες
96
%
Των αποφοίτων μας εργάζονται στον τομέα των σπουδών τους
15
Η μέση αναλογία καθηγητών – σπουδαστών ανά τμήμα
92
%
Των αποφοίτων μαςπιστεύουν ότι οι σπουδές τους βοήθησαν στην επίτευξη των επαγγελματικών τους στόχων
12
Ειδικότητες σπουδών σε 5 ανερχόμενος τομείς της οικονομίας