Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας


Η ανάπτυξη και η επιτυχία κάθε επιχείρησης στηρίζεται στα στελέχη διοίκησης. Πρόκειται για μια ειδικότητα με μεγάλη προοπτική και δυναμική εξέλιξη που ο απόφοιτος της λειτουργεί ως «-κλειδί» για την οργάνωση, την αποτελεσματική λειτουργία και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.
Για να επιτευχθούν οι στόχοι και οι προγραμματισμένες ενέργειες, τα διοικητικά στελέχη πρέπει να διαθέτουν πολύπλευρες γνώσεις και προσόντα: οργάνωση, πνεύμα ομαδικής εργασίας, προσαρμοστικότητα, άνεση στην επικοινωνία.
Το Στέλεχος Διοίκησης  και Οικονομίας   απολαμβάνει μοναδικά προνόμια και προοπτικές τόσο στην έναρξη, όσο και στην εξέλιξη της καριέρας του.. Υποστηρίζει τόσο τη Διοικητική όσο και την Οικονομική λειτουργία κάθε Οργανισμού και ειδικότερα την επικοινωνία, τη χρηματοοικονομική διοίκηση και την οργάνωση και διαχείριση των ανθρώπινων και υλικών πόρων.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Διοικητικό & Οικονομικό Στέλεχος Επιχειρήσεων

 • Αποκτά τις απαραίτητες γνώσεις στους τομείς της οικονομίας, της διοίκησης και της διαχείρισης προσωπικού.
 • Γνωρίζει τις εφαρμογές  των παραπάνω επιστημών και τεχνικών στο επιχειρησιακό περιβάλλον
 • Έχει ουσιαστικό ρόλο στην οικονομική και διοικητική λειτουργία κάθε οργανισμού.

Μαθήματα

 • Γενική Λογιστική I, II
 • Δίκαιο I, II
 • Οικονομικά Μαθηματικά I, II
 • Στατιστική I, II
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι, II
 • Πρακτική Γραμματείας Ι, II, ΙII
 • Τεχνική Συναλλαγών
 • Φορολογική Πρακτική
 • Λογιστική Εταιρειών Φορολογική Λογιστική – Εφαρμογές
 • Εφαρμογές Γεν. Λογιστικής Και Έσοδα – Έξοδα (Η/Υ)
 • Σύγχρονο Περιβάλλον Γραφείου
 • Εφαρμογές Εμπορ. Διαχείρισης Και Μισθοδοσία (Η/Υ)
 • Στοιχεία Κοστολόγησης
 • Δημόσιες Σχέσεις
 • Χρήμα – Τράπεζες – Στοιχεία Τραπεζικής Τεχνικής
 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση
 • Επεξεργασία Κειμένου
 • Διοίκηση Προσωπικού
 • Μάρκετινγκ Ι, II
 • Λογιστικά Φύλλα

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Ο σύγχρονος manager μετά την αποφοίτησή του θα είναι σε θέση να εργαστεί τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.
Συγκεκριμένα, μπορεί να απασχοληθεί σε:

 • ΔΕΚΟ & δημόσιους οργανισμούς.
 • Τράπεζες.
 • Διοικητικά τμήματα ιδιωτικών εμπορικών επιχειρήσεων.
 • Εταιρίες παροχής υπηρεσιών.
 • Πολυεθνικές εταιρείες.
 • Βιομηχανίες.
 • Ναυτιλιακές.
 • Ξενοδοχειακές και τουριστικές επιχειρήσεις.
 • Ασφαλιστικές εταιρείες.
 • Χρηματιστηριακές εταιρείες.