Η διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω, αφορά τους δικαιούχος κατάρτισης που επιθυμούν το Κ.Δ.Β.Μ. Ευρωπρόοδος να αναλάβει εξ’ ολοκλήρου την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισής σου (voucher).

Βήμα 1 – Προετοιμασία: Ποιά έγγραφα πρέπει να έχω ήδη συγκετρώσει;

Προκειμένου να ξεκινήσεις την διαδικασία, θα πρέπει να έχεις συγκεντρώσει τα ακόλουθα έγγραφα:

 1. Εκτύπωση από το TAXIS NET, στην οποία αποτυπώνεται ο ενεργός ΚΑΔ κύριας επιχειρηματικής δραστηριότητας ο οποίος εμπίπτει στους επιλέξιμους ΚΑΔ της πρόσκλησης.
  Συνήθως αυτή την εκτύπωση μπορείς να την ζητήσεις από τον λογιστή σου.
  Εάν θέλεις να επιβεβαιώσεις εάν το ΚΑΔ σου συμπεριλαμβάνεται στην συγκεκριμένη δράση, πάτησε εδώ
 2. Εκτύπωση από e-banking ή φωτοτυπία βιβλιαρίου στην οποία αποτυπώνεται το IBAN του τραπεζικού λογαριασμού και το ονοματεπώνυμό σου.

Βήμα 2 – Προετοιμασία: Επιλογή του αντικειμένου τηλεκατάρτισης

Στον παρακάτω κατάλογο, παρουσιάζονται τα αντικείμενα τηλεκατάρτισης από τα οποία θα πρέπει να επιλέξεις ένα. Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη θεματολογία έχει καθοριστεί από το Υπουργείο.

 1. Προστάσία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO)
 2. Δημόσιοι Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί
 3. Ηλεκτρονικό Εμπόριο – Ηλεκτρονικές Συναλλαγές με σύγχρονα λογισμικά και εργαλεία
 4. Βάσεις Ψηφιακές Δεξιότητες σε λογισμικά της πλέον πρόσφατης περιόδου
 5. Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές – Ψηφιακή Υπογραφή – Ψηφιακή Υπογραφή – Ψηφιακά Πιστοποιητικά – Ψηφιακή ανταπόκριση με το δημόσιο (τηλεργασία και τηλεδιάσκεψη)
 6. Τεχνικός Προγραμματισμός έξυπνων κτιρίων (smart buildings)
 7. Διαχείριση Έργων και Διαδικτυακή Συνεργασία
 8. Σύγχρονες Εκπαιδευτικές Τεχνικές σε Ψηφιακό Περιβάλλον
 9. Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας
 10. Χρήση τεχνικών και εργαλείων προώθησης μέσα από τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Social Media Marketing) με σύγχρονα εργαλεία και Mobile εφαρμογές

Μπορείς να βρεις την αναλυτική παρουσιάση κάθε αντικειμένου εδώ.

Βήμα 3 – Συμπλήρωση Αίτησης Συμμετοχής

Στην Αίτηση Συμμετοχής που μπορείς να κατεβάσεις σε έγγραφο word (εδώ) ή σε pdf αρχείο (εδώ) συμπληρώνεις

 • τα στοιχεία ταυτότητας
 • τα στοιχεία επικοινωνίας και
 • το αντικείμενο κατάρτισης

Βήμα 4 – Συμπλήρωση Εξουσιοδότησης προς τον Πάροχο Κατάρτιση

Στο Πρωτυποποιημένο e-mail Ωφελουμένου που μπορείς να κατεβάσεις σε έγγραφο word (εδώ) ή σε pdf αρχείο (εδώ) συμπληρώνεις

 • τον μοναδικό Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ)
 • το αντικείμενο κατάρτισης
 • την τρέχουσα ημερομηνία και
 • την υπογραφή σου

Βήμα 5 – Αποστολή Εγγράφων με email

Θα πρέπει τέλος τα παραπάνω έγγραφα να αποσταλούν συνημμένα στο email: kek europroodos (kek@iek-europroodos.gr
Συνοψίζοντας λοιπόν όλα τα παραπάνω.

Όσοι επιθυμούν το ΚΔΒΜ Ευρωπρόοδος να καταθέσει το αίτημα για το Εκπαιδευτικό Επίδομα θα στείλουν:

 1. Εκτύπωση από το TAXIS NET, στην οποία αποτυπώνεται ο ενεργός ΚΑΔ κύριας επιχειρηματικής δραστηριότητας
 2. Εκτύπωση από e-banking ή φωτοτυπία βιβλιαρίου στην οποία αποτυπώνεται το IBAN
 3. Αίτηση Συμμετοχής 
 4. Εξουσιοδότηση προς τον Πάροχο