• Γενικές Πληροφορίες για την Πρακτική Άσκηση ή Απαλλαγή στα Ι.Σ.Α.Ε.Κ.

Κάθε σπουδαστής στο Ι.Σ.Α.Ε.Κ. πρέπει να πραγματοποιήσει ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης. Ωστόσο, υπάρχει η επιλογή απαλλαγής για όσους έχουν ήδη συγκεντρώσει 120 ένσημα εργασίας σε ειδικότητα που σχετίζεται με το πεδίο των σπουδών τους. Δεν υπάρχει επίσημη διαδικασία έναρξης από τον οργανισμό για την απαλλαγή. Για να εξασφαλίσετε την απαλλαγή, απαιτείται η προσκόμιση των απαραίτητων εγγράφων που επιβεβαιώνουν τα ένσημα εργασίας σας στη σχετική ειδικότητα.

 • Έναρξη πρακτικής άσκησης

Η έναρξη της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών μπορεί να πραγματοποιηθεί κάθε 1η ή 15η του μήνα εκτός περιόδου μαθημάτων και πρέπει να έχει συνολική διάρκεια 960 ώρες (6 μήνες), είτε συνεχόμενα, είτε τμηματικά και πάντα μετά την ολοκλήρωση του πρώτου χρόνου σπουδών. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά έναρξης είναι τα παρακάτω.

1)Αίτηση σπουδαστή σύνδεσμος

2)Βασικά στοιχεία επιχείρησης

3)Βεβαίωση επιχείρησης – εκδήλωση ενδιαφέροντος σύνδεσμος

4)Έγκριση έναρξης πρακτικής άσκησης, εκδίδεται από τη διεύθυνση του Ι.Σ.Α.Ε.Κ

5)Σύμβαση πρακτικής ( με αποδοχέςχωρίς αποδοχές)

6)Βιβλίο πρακτικής άσκησης σύνδεσμος

 • Περάττωση/Λήξη πρακτικής άσκησης

1)Βεβαιώσεις Παρουσίας ( Για κάθε χρονικό διάστημα και επιχείρηση πρακτικής άσκησης) σύνδεσμος

2)Ατομικός Λογαριασμός ασφάλισης από ΕΦΚΑ με χρήση κωδικών taxisnet σύνδεσμος

3)Βεβαίωση Περάτωσης Πρακτικής άσκησης από το ΙΕΚ.

 • Απαλλαγή Πρακτικής Άσκησης

1)Βεβαιώσεις εργοδότη για κάθε χρονικό διάστημα απασχόλησης σύνδεσμος

2)Ατομικός Λογαριασμός ασφάλισης από ΕΦΚΑ με χρήση κωδικών taxisnet σύνδεσμος

3)Βεβαίωση προυπηρεσίας από ΕΦΚΑ με χρήση κωδικών taxisnet σύνδεσμος

4)Υπεύθυνη δήλωση απαλλαγής πρακτικής άσκησης από τον σπουδαστή επικυρωμένη είτε από το gov.gr είτε από τα ΚΕΠ, με το παρακάτω κειμενο

ΠΡΟΣ : Ι.Σ.Α.Ε.Κ Ευρωπρόοδος

Έχω συμπληρώσει 120 ημερομίσθια στην/στις επιχείρηση/εις με επωνυμία ………………………………………………………………………… κατά το/τα διάστημα/ματα ……………………… έως ……………………………… με την ειδικότητα ………………………………………………………. και αιτούμαι την απαλλαγή της πρακτικής άσκησής μου.

Σημείωση: Σε περίπτωση που έχετε εργαστεί σε πάνω από μία επιχειρήσεις τις εισάγετε στην ίδια υπεύθυνη δήλωση με τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματά καθώς και τις αντίστοιχες ειδικότητες εργασίας σας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

 1. Μετά την πάροδο του πρώτου έτους υπάρχει η δυνατότητα να εκκινήσεις την διαδικασία την πρακτικής άσκησης
 2. Εάν έχεις ήδη εργαστεί, ή εργάζεσαι σε τομέα συναφή με τον τομέα σπουδών σου, θα πρέπει πρώτα να αποφασίσεις αν θα πραγματοποιήσεις την πρακτική σου ή αν θα αιτηθείς για απαλλαγή.
 3. Εάν θα επιλέξεις να απαλλαγείς από την πρακτική θα ακολουθήσεις τα βήματα που αναφέρονται στο εδάφιο 4.Απαλλαγή Πρακτικής Άσκησης
 4. Εάν αποφασίσεις να προχωρήσεις την πρακτική άσκηση, θα πρέπει να έχεις προγραμματίσει πως θα κατανείμεις τις 960 ώρες (που αντιστοιχούν σε 6 μήνες) ,συγκεκριμένα:
  1. Επιλογή 1η => πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης μετά την ολοκλήρωση της θεωρητικής κατάρτισης (τέλος 4ου εξαμήνου)
  2. Επιλογή 2η => πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης τμηματικά, ένα τρίμηνο μετά το πρώτο έτος (τέλος 2ου εξαμήνου) και ένα τρίμηνο μετά την ολοκλήρωση της θεωρητικής κατάρτισης (τέλος 4ου εξαμήνου)

Σημειώνεται ότι η έναρξη της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών μπορεί να πραγματοποιηθεί κάθε 1η ή 15η του μήνα εκτός περιόδου μαθημάτων

 1. Στην συνέχεια, σε συνεργασία με την Σ.Α.Ε.Κ, θα πρέπει να αποφασίσεις σε ποιά επιχείρηση θα πραγματοποιήσεις την πρακτική άσκηση.
  Θα πρέπει να έρθεις σε επαφή με την επιχείρηση να αιτηθείς την πρακτική άσκηση σε αυτήν.

Προσοχή. Ένα σημαντικό θέμα είναι η αμοιβή της πρακτικής. Δεν είναι υποχρεωτική η καταβολή αμοιβής – καλό θα είναι να έχεις συνεννοηθεί με την γραμματεία της Σ.Α.Ε.Κ. για αυτό το θέμα.

Επίσης, κατά καιρούς, υπάρχει η δυνατότητα επιδότησης της πρακτικής άσκησης από κρατικά ή Ευρωπαϊκά προγράμματα.

Για την ολοκληρωμένη ενημέρωση της επιχείρησης μπορείς να δώσεις το “ενημερωτικό έντυπο επιχείρησης

 1. Εφόσον η επιχείρηση συμφωνήσει, συμπληρώνεις το έντυπο 2.2 Βασικά στοιχεία μητρώου επιχείρησης
 2. Συμπληρώνεις και την 2.3 Αίτηση σπουδαστή σύνδεσμος
 3. Αιτήσαι στην Γραμματεία της Σ.Α.Ε.Κ. την Έναρξη της πρακτικής άσκησης.
 4. Δύο εβδομάδες πριν την έναρξη της πρακτικής η οποία είναι πάντοτε την 1η ή την 15η κάθε μήνα, προσκομίζεις στην επιχείρηση προκειμένου να προχωρήσει στην πρόσληψή σου:
  1. 2.3 Βεβαίωση επιχείρησης – εκδήλωση ενδιαφέροντος σύνδεσμος
  2. 2.4 Έγκριση έναρξης πρακτικής άσκησης, εκδίδεται από τη διεύθυνση του Ι.Σ.Α.Ε.Κ
  3. 2.5 Σύμβαση πρακτικής ( με αποδοχές – χωρίς αποδοχές)
 5. Η Σ.Α.Ε.Κ. Θα πρέπει να έρθει σε επαφή με την επιχείρηση, τουλάχιστον 2 μέρες πριν την έναρξη της πρακτικής άσκησης προκειμένου να βεβαιωθεί ότι έχουν γίνει η διαδικασίες πρόσληψης του σπουδαστή.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

 1. Την πρώτη ημέρα παρουσίασης σου στο πόστο εργασίας σου θα πρέπει να δώσεις στον άμεσα προϊστάμενο-εκπαιδευτή πρακτικής άσκησής σου το 2.6 Βιβλίο πρακτικής άσκησης σύνδεσμος
 2. Η συμπλήρωση του βιβλίου πρακτικής θα πρέπει να γίνεται καθημερινά, ενώ όπου χρειάζεται θα πρέπει να μεριμνείς ότι συμπληρώνεται από τον άμεσα προϊστάμενό σου.

ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

 1. Προσκομίζεις στη σχολή τα έγγραφα που αναφέρονται στην ενότητα “Περάττωση/Λήξη πρακτικής άσκησης” καθώς και το συμπληρωμένο βιβλίο πρακτικής.

Περισσότερες Πληροφορίες:

https://pegasus.it.minedu.gov.gr/docs/kanonismos_IIEK.pdf