Το Σάββατο 25/1 ομάδα πρωτοετών του τμήματος Τουρισμού με τον υπεύθυνο σπουδών κ. Σούκουλη θα συμμετέχουν στο 2ο Forum Ανθρώπινου Δυναμικού στην Ξενοδοχειακή Βιομηχανία.