Η προθεσμία εγγραφών λήγει 17/10
Κάνε την εγγραφή σου τώρα!
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

Τι πρέπει να γνωρίζετε

Δεν υπάρχει επιχείρηση, οργανισμός ή εταιρία που να λειτουργεί χωρίς Λογιστήριο και μάλιστα Μηχανογραφημένο. Επομένως, η συγκεκριμένη ειδικότητα έχει άπειρες προοπτικές άμεσης επαγγελματικής αποκατάστασης με καλές αποδοχές. Ο σπουδαστής, αποφοιτώντας, έχει πλήρη γνώση όλου του φάσματος της Λογιστικής και είναι έτοιμος να εργαστεί από την πρώτη μέρα της αποφοίτησής του.

Ο σπουδαστής, με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που αποκτά κατά την κατάρτισή του, εφαρμόζει τη λογιστική επιστήμη με τη χρήση Η/Υ και του εξειδικευμένου λογιστικού λογισμικού. Συγκεκριμένα, εφαρμόζει τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Β.Σ. (Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων), της φορολογίας , του εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων της εργατικής νομοθεσίας καθώς και τη νομοθεσία της κοινωνικής ασφάλισης. Συγκεντρώνει, ελέγχει, κωδικοποιεί και εκδίδει τα παραστατικά λογιστηρίου, Εκτυπώνει τα βιβλία  και κάθε οικονομική κατάσταση που αφορά την οικονομική κίνηση ενός οργανισμού. Απασχολείται σε μηχανογραφημένα λογιστήρια και φοροτεχνικά γραφεία , οικονομικών μονάδων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

Δεν χρειάζεται να ταξιδέψεις μακριά για να φτάσεις ψήλα! Σπούδασε το επάγγελμα των ονείρων σου στην Κόρινθο. Έμπειροι, καταξιωμένοι καθηγητές, σύγχρονες εγκαταστάσεις, άμεση επαγγελματική αποκατάσταση.

Τα ειδικά επαγγελματικά προσόντα του αποφοίτου της ειδικότητας συνίστανται στα ακόλουθα:

– χειρίζεται εξοπλισμό γραφείου σύγχρονης τεχνολογίας

– ταξινομεί και αρχειοθετεί λογιστικά έγγραφα

– σχεδιάζει και ελέγχει τις διαδικασίες έκδοσης στοιχείων όπως τιμολογίων, δελτίων αποστολής, φορτωτικών κ.λ.π. εγγράφων

– εφαρμόζει τη φορολογική, εργατική, εμπορική νομοθεσία ως και τη νομοθεσία της κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

– διενεργεί απογραφή περιουσιακών στοιχείων

– συμμετέχει σε έρευνες, εφαρμόζει λογιστικές και φορολογικές αρχές και υποβάλλει προτάσεις για την

αποδοτική χρησιμοποίηση των χρηματικών πόρων και την επίλυση οικονομικών ή διοικητικών

προβλημάτων

– συναλλάσσεται με δημόσιους οργανισμούς και συνδιαλέγεται για λογαριασμό της επιχείρησης

Η ζήτηση του επαγγέλματος στην αγορά εργασίας είναι σταθερά δυναμική και οι ανάγκες εξειδίκευσης των παρεχόμενων υπηρεσιών δεν επηρεάζουν το επάγγελμα αρνητικά, καθώς η ζήτηση της εν λόγω ειδικότητας εμφανίζεται με τη μορφή διαφόρων τίτλων – θέσεων εργασίας που αφορούν στον τομέα της Λογιστικής.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Λογιστικής , είναι ικανός να απασχοληθεί σε ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ Επιχειρήσεις που διαθέτουν λογιστήριο, τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στο Δημόσιο τομέα, στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό ή σε Λογιστικά και Φοροτεχνικά Γραφεία. Πιο συγκεκριμένα:

  • Σε μηχανογραφημένα λογιστήρια και οικονομικών μονάδων του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα
  • Σε λογιστικά γραφεία
  • Σε επιχειρήσεις κάθε είδους που διαθέτουν οργανωμένο λογιστήριο

Το πρόγραμμα σπουδών του ΙΕΚ συνδυάζει το θεωρητικό υπόβαθρο και την πρακτική εφαρμογή του επαγγέλματος.

Οι έμπειροι καθηγητές του τμήματος προσφέρουν σπουδές που καλύπτουν τόσο τη θεωρητική γνώση όσο  και την πρακτική εξάσκηση, δημιουργώντας ολοκληρωμένους επαγγελματίες, έτοιμους για την αγορά εργασίας

Α’ Εξάμηνο Β’ Εξάμηνο Γ’ Εξάμηνο Δ’ Εξάμηνο
Γενική Λογιστική I Γενική Λογιστική II Φορολογική Πρακτική Σύγχρονο Περιβάλλον Γραφείου
Δίκαιο I Δίκαιο II Λογιστική Εταιρειών Εφαρμογές Εμπορικής Διαχείρισης και Μισθοδοσία (Η/Υ)
Οικονομικά Μαθηματικά I Οικονομικά Μαθηματικά II Φορολ.. Λογιστική – Εφαρμογές Marketing Υπηρεσιών
Στατιστική I Στατιστική II Μηχανογραφημένη Λογιστική Χρηματοοικονομική Διοίκηση
Τεχνική Συναλλαγών Οικονομική των Επιχειρήσεων Λογιστική Κόστους Διοίκηση Προσωπικού
Marketing Επιχειρησιακές Επικοινωνίες Δημόσιες Σχέσεις Διοίκηση Marketing
Διοίκηση Επιχειρήσεων I Διοίκηση Επιχειρήσεων II Επεξεργασία Κειμένου (H/Y) Λογισιτκά Φύλλα
Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Γιατί στο Ι.Ι.Ε.Κ Ευρωπρόοδος

Κρατικό Πτυχίο

Κρατικό Πτυχίο

Το IEK ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ είναι Πιστοποιημένο από το Υπουργείο Παιδείας ως Ιδιωτικό ΙΕΚ.. Η εμπιστοσύνη γονέων και σπουδαστών στο εκπαιδευτικό έργο του ΙΕΚ αποτελεί την κινητήρια δύναμη για τη συνεχή παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, γεγονός που αποδεικνύεται στην πράξη από την ταχύτητα επαγγελματικής εξέλιξης των αποφοίτων του.

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Προωθούμε τους αποφοίτους μας και είμαστε συνοδοιπόροι στη διαδρομή τους προς την επαγγελματική αποκατάσταση

Άριστα καταρτισμένο Ανθρώπινο Δυναμικό

Άριστα καταρτισμένο Ανθρώπινο Δυναμικό

Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στο γνωστικό υπόβαθρο και την επαγγελματική καταξίωση του ακαδημαϊκού μας προσωπικού

Συνεργασίες με επιχειρήσεις

Συνεργασίες με επιχειρήσεις

Επενδύουμε από την πρώτη στιγμή -και συνεχώς- σε υψηλού επιπέδου συνεργασίες με κορυφαίες επιχειρήσεις ανά ειδικότητα , σε νέες τεχνολογίες με αντίστοιχες υλικοτεχνικές ,κτιριακές υποδομές και στην συνεχόμενη έρευνα αγοράς.

Εξασφάλιση αμειβόμενης Πρακτικής άσκησης για όλους.

Εξασφάλιση αμειβόμενης Πρακτικής άσκησης για όλους.

Προωθούμε τους αποφοίτους μας και είμαστε συνοδοιπόροι στη διαδρομή τους προς την επαγγελματική αποκατάσταση.

Χαμηλά δίδακτρα, Σύντομη φοίτηση

Χαμηλά δίδακτρα, Σύντομη φοίτηση

  • Οι σπουδές διαρκούν 5 εξάμηνα, εκ των οποίων τα 4 εξάμηνα αφορούν φοίτηση στην σχολή και 1 εξάμηνο αποτελεί την υποχρεωτική πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις.
  • Η πρακτική άσκηση μπορεί να ξεκινά μετά το τέλος του Β’ εξαμήνου.

Θέλεις να μάθεις περισσότερα;

2741120119

ή

2741074300

Συμπλήρωσε την φόρμα και θα σε ενημερώσουμε άμεσα