Η προθεσμία εγγραφών λήγει 17/10
Κάνε την εγγραφή σου τώρα!
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

Τι πρέπει να γνωρίζετε

Τα Φαρμακεία έχουν εξελιχθεί από σημεία πώλησης εξειδικευμένων προϊόντων σε καταστήματα που προσφέρουν μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών και προϊόντων: συμβατικά φάρμακα, ομοιοπαθητικά, καλλυντικά, προϊόντα ομορφιάς κ.ά.

Οι σπουδές Βοηθού Φαρμακείου στο ΙΕΚ Ευρωπρόοδος προετοιμάζουν καταρτισμένους επαγγελματίες ικανούς να στελεχώσουν φαρμακεία για να προσφέρουν υπηρεσίες υψηλού επιπέδου που εκτείνονται από τον έλεγχο της εύρυθμης λειτουργίας του καταστήματος και την εξυπηρέτηση των πελατών έως την Παρασκευή φαρμάκων και καλλυντικών επικουρικά στο έργο του φαρμακοποιού.

Ο Βοηθός Φαρμακείου είναι επίσης υπεύθυνος για τον έλεγχο των πρώτων υλών, την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφαλείας κατά την παρασκευή φαρμάκων και καλλυντικών καθώς επίσης και για τον ποιοτικό έλεγχο του τελικού προϊόντος.

Ο Βοηθός φαρμακείου είναι ο εργαζόμενος ο οποίος είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία και ροή του φαρμακείου. Έρχεται σε επαφή με το κοινό, επεξηγεί τη συνταγογραφία, επικουρεί στο έργο του φαρμακοποιού, σύμφωνα με τις οδηγίες του. Στο αντικείμενο της εργασίας του περιλαμβάνονται η εκτέλεση συνταγών, οι παραγγελίες των φαρμάκων, η τακτοποίηση των φαρμάκων στα ράφια του φαρμακείου και η εξυπηρέτηση του κοινού που ζητεί φάρμακα. Επιπλέον, ο Βοηθός φαρμακείου παρασκευάζει φάρμακα και καλλυντικά υπό την εποπτεία του επιβλέποντος φαρμακοποιού και ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τη σύσταση των πρώτων υλών και των προϊόντων, αξιοποιώντας τη σχετική
οργανολογία.


Πιο αναλυτικά τα επαγγελματικά καθήκοντα του αποφοίτου της ειδικότητας είναι τα ακόλουθα:
– Φροντίζει για την τήρηση της ασφάλειας και υγιεινής του χώρου εργασίας
– Επιμελείται την εικόνα και την λειτουργία του χώρου του φαρμακείου
– Έρχεται σε επαφή και εξυπηρετεί το κοινό στην διάθεση φαρμάκων, παραφαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων, διαχειρίζεται και ολοκληρώνει τις συναλλαγές
– Εκτελεί τις συνταγές διαφόρων τύπων
– Επεξηγεί την συνταγογραφία στο κοινό
– Διενεργεί την πώληση, εισπράττει το αντίτιμο και εκδίδει τα νόμιμα παραστατικά ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα όταν απαιτείται
– Παρέχει Φαρμακευτικές υπηρεσίες πρόληψης και ενημερώνει το κοινό για την καθημερινή υγιεινή
– Εφαρμόζει το κατάλληλο λογισμικό για τη διαχείριση των λειτουργιών του φαρμακείου
– Καταγράφει ελλείψεις φαρμάκων, φαρμακευτικού υλικού και παραφαρμακευτικών προϊόντων
– Διαμορφώνει το πρόγραμμα των παραγγελιών σύμφωνα με τις οδηγίες του φαρμακοποιού
– Παραλαμβάνει τα εισερχόμενα φάρμακα και αγαθά και τα δελτία που τα συνοδεύουν και ασκεί καταμέτρηση και πρωτογενή οπτικό έλεγχο
– Τακτοποιεί τα εισερχόμενα φάρμακα και αγαθά στον σωστό χώρο αποθήκευσης του φαρμακείου.
– Εποπτεύει τις επιστροφές αγαθών
– Εκτελεί πιστά τις οδηγίες – συνταγολογία για την παρασκευή φαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων
– Παρασκευάζει και έχει την ευθύνη της εκτέλεσης των διαδικασιών και συνθηκών για την παραγωγή ποιοτικά σωστού προϊόντος
– Συσκευάζει, αποθηκεύει και φυλάσσει τις πρώτες ύλες και τα προϊόντα σε κατάλληλες αποθήκες και χώρους σύμφωνα με τους κανονισμούς
– Συντηρεί τον εξοπλισμό που χρησιμοποιεί στο παρασκευαστικό στάδιο
– Εξασφαλίζει την εφαρμογή των θεσμοθετημένων κανονισμών και προδιαγραφών για την ακριβή σύσταση του προϊόντος και των δραστηριοτήτων (μεταβολές και αλλοιώσεις)
– Καταγράφει τα είδη των συστατικών και τις αναλογίες τους στις συνθέσεις των φαρμάκων και καλλυντικών και δίνει γραπτή αναφορά σχετικά με τα αποτελέσματα των παρατηρήσεων στον
υπεύθυνο φαρμακοποιό.
– Κοστολογεί, επιλέγει και αξιολογεί προσφορές ή προμήθεια αναλωσίμων και μη υλικών.
– Ενημερώνεται για τα νέα προϊόντα και συμμετέχει σε σεμινάρια ενημέρωσης

Βοηθός Φαρμακείου που αποφοιτά από το ΙΕΚ Ευρωπρόοδος μπορεί να εργαστεί σε:

-Φαρμακευτικές Βιομηχανίες και Εργαστήρια.

-Βιομηχανίες Καλλυντικών.

-Ερευνητικά Ινστιτούτα.

-Δημόσια και Ιδιωτικά Νοσοκομεία.

-Κλινικές και Διαγνωστικά Κέντρα.

-Κέντρα Υγείας & Αποκατάστασης.

-Φαρμακεία.

-Εργαστήρια Καλλυντικών η Φαρμακευτικών Προϊόντων.

Το πρόγραμμα σπουδών του ΙΕΚ συνδυάζει το θεωρητικό υπόβαθρο και την πρακτική εφαρμογή του επαγγέλματος.

Οι έμπειροι καθηγητές του τμήματος προσφέρουν σπουδές που καλύπτουν τόσο τη θεωρητική γνώση όσο  και την πρακτική εξάσκηση, δημιουργώντας ολοκληρωμένους επαγγελματίες, έτοιμους για την αγορά εργασίας

Α’ Εξάμηνο Β’ Εξάμηνο Γ’ Εξάμηνο Δ’ Εξάμηνο
ΣΧΕΔΙΟ-ΧΡΩΜΑ-ΣΥΝΘΕΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ  IΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΙI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΙI
ΤΕΧΝΗ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ Α/Μ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΙI ΕΓΧΡΩΜΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΙI STILL LIFE
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ PHOTOSHOP ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Ι
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
(ΒΙΟΜΗΧ.ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Ι ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Ι ΣΚΟΤΕΙΝΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ ΜΟΔΑ, ΓΑΜΟΣ, ΠΟΡΤΡΕΤΟ, ΚΛΠ
ΘΕΩΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΓΧΡΩΜΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Ι ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤ/ΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ MARKETING, ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ
Α/Μ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Ι ΣΥΝΘΕΣΗ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤ/ΚΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
ΦΩΤΟΕΥΑΙΣΘΗΣΙΟΜΕΤΡΙΑ ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Γιατί στο Ι.Ι.Ε.Κ Ευρωπρόοδος

Κρατικό Πτυχίο

Κρατικό Πτυχίο

Το IEK ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ είναι Πιστοποιημένο από το Υπουργείο Παιδείας ως Ιδιωτικό ΙΕΚ.. Η εμπιστοσύνη γονέων και σπουδαστών στο εκπαιδευτικό έργο του ΙΕΚ αποτελεί την κινητήρια δύναμη για τη συνεχή παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, γεγονός που αποδεικνύεται στην πράξη από την ταχύτητα επαγγελματικής εξέλιξης των αποφοίτων του.

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Προωθούμε τους αποφοίτους μας και είμαστε συνοδοιπόροι στη διαδρομή τους προς την επαγγελματική αποκατάσταση

Άριστα καταρτισμένο Ανθρώπινο Δυναμικό

Άριστα καταρτισμένο Ανθρώπινο Δυναμικό

Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στο γνωστικό υπόβαθρο και την επαγγελματική καταξίωση του ακαδημαϊκού μας προσωπικού

Συνεργασίες με επιχειρήσεις

Συνεργασίες με επιχειρήσεις

Επενδύουμε από την πρώτη στιγμή -και συνεχώς- σε υψηλού επιπέδου συνεργασίες με κορυφαίες επιχειρήσεις ανά ειδικότητα , σε νέες τεχνολογίες με αντίστοιχες υλικοτεχνικές ,κτιριακές υποδομές και στην συνεχόμενη έρευνα αγοράς.

Εξασφάλιση αμειβόμενης Πρακτικής άσκησης για όλους.

Εξασφάλιση αμειβόμενης Πρακτικής άσκησης για όλους.

Προωθούμε τους αποφοίτους μας και είμαστε συνοδοιπόροι στη διαδρομή τους προς την επαγγελματική αποκατάσταση.

Χαμηλά δίδακτρα, Σύντομη φοίτηση

Χαμηλά δίδακτρα, Σύντομη φοίτηση

  • Οι σπουδές διαρκούν 5 εξάμηνα, εκ των οποίων τα 4 εξάμηνα αφορούν φοίτηση στην σχολή και 1 εξάμηνο αποτελεί την υποχρεωτική πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις.
  • Η πρακτική άσκηση μπορεί να ξεκινά μετά το τέλος του Β’ εξαμήνου.

Οι απόφοιτοί μας το αποδεικνύουν!

Σπούδασε το επάγγελμα των ονείρων σου στην Κόρινθο. Έμπειροι, καταξιωμένοι καθηγητές, σύγχρονες εγκαταστάσεις, άμεση επαγγελματική αποκατάσταση.

Θέλεις να μάθεις περισσότερα;

2741120119

ή

2741074300

Συμπλήρωσε την φόρμα και θα σε ενημερώσουμε άμεσα