Η προθεσμία εγγραφών λήγει 17/10
Κάνε την εγγραφή σου τώρα!
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

Τι πρέπει να γνωρίζετε

Ο Τεχνικός Βιολογικής/Οργανικής Γεωργίας είναι τεχνικό στέλεχος του γεωργικού τομέα. Ως επαγγελματίας διαθέτει τις εξειδικευμένες γνώσεις και ικανότητες για την παραγωγή, σύμφωνα με τις αρχές της βιολογικής γεωργίας, ασφαλών και υγιεινών προϊόντων, απαλλαγμένων από χημικές τοξικές ουσίες, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την επαναφορά της οικολογικής ισορροπίας

Ο Τεχνικός Βιολογικής/Οργανικής Γεωργίας ασκεί (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) τις παρακάτω αρμοδιότητες/καθήκοντα:

– Παράγει γεωργικά προϊόντα σύμφωνα με τις αρχές και την εθνική και κοινοτική

νομοθεσία της βιολογικής/οργανικής γεωργίας.

– Εφαρμόζει σύγχρονες καλλιεργητικές φροντίδες και διασφαλίζει την ποιότητα

παραγωγής προϊόντων βιολογικής γεωργίας και την προστασία του περιβάλλοντος.

– Επιλέγει τις κατάλληλες ποικιλίες, παραδοσιακές ή και μη, των καλλιεργειών που επιθυμεί να παράγει.

– Προμηθεύεται ή και παράγει το κατάλληλο πολλαπλασιαστικό υλικό βάσει της

νομοθεσίας.

– Αναγνωρίζει τις ιδιαιτερότητες του εδάφους, τα γεωλογικά χαρακτηριστικά του και επεμβαίνει με σκοπό τη βελτίωσή του, εμπλουτίζοντάς το, εξυγιαίνοντάς το

και λιπαίνοντάς το με βιολογικές μεθόδους και γνώμονα τη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας (λίπανση με οργανική ουσία, αμειψισπορά, ηλιοαπολύμανση).

– Αντιμετωπίζει τα προβλήματα φυτοπροστασίας χωρίς τη χρήση χημικών σκευασμάτων, με παγίδες, φυσικούς εχθρούς, καλλιεργητικές μεθόδους κ.ά.

– Διαχειρίζεται τα υπολείμματα της καλλιέργειάς του χωρίς να επιβαρύνει το περιβάλλον, αλλά αξιοποιώντας τα προς όφελος της καλλιέργειάς του.

– Σχεδιάζει και εγκαθιστά στραγγιστικό και αρδευτικό δίκτυο.

– Επιλέγει, λειτουργεί και συντηρεί τον απαραίτητο για την εκμετάλλευσή του μηχανολογικό εξοπλισμό και τα εργαλεία.

– Αναλαμβάνει την οργάνωση μιας εκμετάλλευσης παραγωγής ή επιχείρησης τυποποίησης, συσκευασίας, αποθήκευσης προϊόντων βιολογικής καλλιέργειας.

– Οργανώνει ή/και διαχειρίζεται την αγροτική του εκμετάλλευση, που μπορεί να συνδυάζεται με μια αγροτουριστική μονάδα/μονάδα αγροβιοτεχνίας ή ένα επισκέψιμο αγρόκτημα.

– Συνδυάζει πολλαπλές καλλιέργειες με μελισσοκομική εκτροφή.

– Υπολογίζει το κόστος παραγωγής και λαμβάνει αποφάσεις σχετικές με την εγκατάσταση της καλλιέργειας, την αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού, την καθετοποίηση της παραγωγής και την εμπορία των προϊόντων.

– Γνωρίζει τα σχετικά με τον έλεγχο και την πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων, μαθαίνει και ενημερώνεται διαρκώς για τις διαδικασίες, υποχρεώσεις, δικαιώματα, χρηματοδοτικές ευκαιρίες και συμμορφώνεται αναλόγως.

– Αιτείται ένταξης σε σύστημα πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων.

– Αιτείται αδειοδότησης οικοτεχνικής μονάδας, προμηθεύεται τον κατάλληλο εξοπλισμό και μεταποιεί τα πρωτογενή προϊόντα του.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Τεχνικός Βιολογικής/Οργανικής Γεωργίας» μπορεί να εργαστεί ως:

– Παραγωγός προϊόντων βιολογικής γεωργίας, ως αρχηγός ή υπάλληλος

γεωργικής εκμετάλλευσης με κατεύθυνση τη βιολογική παραγωγή.

– Ιδιοκτήτης αγροτουριστικής μονάδας ή μονάδας αγροβιοτεχνίας.

– Υπάλληλος σε επιχείρηση παραγωγής ή/και εμπορίας βιολογικού πολλαπλασιαστικού υλικού.

– Υπάλληλος σε φορέα πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων.

– Υπάλληλος σε κατάστημα βιολογικών προϊόντων.

– Σύμβουλος σε θέματα βιολογικής καλλιέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος.

– Υπάλληλος συνεταιριστικών οργανώσεων.

– Υπάλληλος στην τοπική αυτοδιοίκηση και σε δημόσιους οργανισμούς και υπηρεσίες

Το πρόγραμμα σπουδών του ΙΕΚ συνδυάζει το θεωρητικό υπόβαθρο και την πρακτική εφαρμογή του επαγγέλματος.

Οι έμπειροι καθηγητές του τμήματος προσφέρουν σπουδές που καλύπτουν τόσο τη θεωρητική γνώση όσο  και την πρακτική εξάσκηση, δημιουργώντας ολοκληρωμένους επαγγελματίες, έτοιμους για την αγορά εργασίας

Α’ Εξάμηνο Β’ Εξάμηνο Γ’ Εξάμηνο Δ’ Εξάμηνο
Αρχές και μέθοδοι
βιολογικής γεωργίας Ι
Αρχές και μέθοδοι
βιολογικής γεωργίας ΙΙ
Φυτοπροστασία ΙΙ Φυτοπροστασία ΙΙΙ
Βασικές αρχές
οικολογίας Ι
Βασικές αρχές
οικολογίας ΙΙ
Διασφάλιση ποιότητας
αγροτικών προϊόντων
Οικολογία και γεωργία
ΙΙ
Γεωλογία και
περιβάλλον
Φυτοπροστασία Ι Οικολογία και γεωργία
Ι
Λιπασματολογία και
περιβάλλον
Εδαφολογία και
περιβάλλον
Εφαρμοσμένη
εδαφολογία
Συσκευασία – Εμπορία
– Τυποποίηση
βιολογικών προϊόντων
Τεχνολογία τροφίμων ΙΙ
Ρύπανση και
περιβάλλον
Άρδευση Κοστολόγηση
βιολογικών
καλλιεργειών
Νέες καλλιέργειες,
βιοτεχνολογία και
περιβάλλον
Αγρομετεωρολογία

Κλιματολογία
Μελισσοκομία Τεχνολογία τροφίμων Ι Αγροτουρισμός και
περιβάλλον
Γεωργική οικονομία Αρωματικά και
φαρμακευτικά φυτά
Γεωργικά εργαλεία και
μηχανήματα
Πρακτική εφαρμογή
στην ειδικότητα
Πρακτική εφαρμογή
στην ειδικότητα

Γιατί στο Ι.Ι.Ε.Κ Ευρωπρόοδος

Κρατικό Πτυχίο

Κρατικό Πτυχίο

Το IEK ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ είναι Πιστοποιημένο από το Υπουργείο Παιδείας ως Ιδιωτικό ΙΕΚ.. Η εμπιστοσύνη γονέων και σπουδαστών στο εκπαιδευτικό έργο του ΙΕΚ αποτελεί την κινητήρια δύναμη για τη συνεχή παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, γεγονός που αποδεικνύεται στην πράξη από την ταχύτητα επαγγελματικής εξέλιξης των αποφοίτων του.

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Προωθούμε τους αποφοίτους μας και είμαστε συνοδοιπόροι στη διαδρομή τους προς την επαγγελματική αποκατάσταση

Άριστα καταρτισμένο Ανθρώπινο Δυναμικό

Άριστα καταρτισμένο Ανθρώπινο Δυναμικό

Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στο γνωστικό υπόβαθρο και την επαγγελματική καταξίωση του ακαδημαϊκού μας προσωπικού

Συνεργασίες με επιχειρήσεις

Συνεργασίες με επιχειρήσεις

Επενδύουμε από την πρώτη στιγμή -και συνεχώς- σε υψηλού επιπέδου συνεργασίες με κορυφαίες επιχειρήσεις ανά ειδικότητα , σε νέες τεχνολογίες με αντίστοιχες υλικοτεχνικές ,κτιριακές υποδομές και στην συνεχόμενη έρευνα αγοράς.

Εξασφάλιση αμειβόμενης Πρακτικής άσκησης για όλους.

Εξασφάλιση αμειβόμενης Πρακτικής άσκησης για όλους.

Προωθούμε τους αποφοίτους μας και είμαστε συνοδοιπόροι στη διαδρομή τους προς την επαγγελματική αποκατάσταση.

Χαμηλά δίδακτρα, Σύντομη φοίτηση

Χαμηλά δίδακτρα, Σύντομη φοίτηση

  • Οι σπουδές διαρκούν 5 εξάμηνα, εκ των οποίων τα 4 εξάμηνα αφορούν φοίτηση στην σχολή και 1 εξάμηνο αποτελεί την υποχρεωτική πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις.
  • Η πρακτική άσκηση μπορεί να ξεκινά μετά το τέλος του Β’ εξαμήνου.

Θέλεις να μάθεις περισσότερα;

2741120119

ή

2741074300

Συμπλήρωσε την φόρμα και θα σε ενημερώσουμε άμεσα