Το ΙΕΚ Ευρωπρόοδος Κορίνθου δραστηριοποιείται στο χώρο της ιδιωτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης από το 2015. Οι σπουδές στο ΙΕΚ Ευρωπρόοδος οδηγούν σε Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ) επίσημα υπογεγραμμένη από το Υπουργείο Παιδείας. Μετά τη λήψη της ΒΕΚ κάθε απόφοιτος μπορεί να συμμετάσχει στις εξετάσεις πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ προκειμένου να αποκτήσει το Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (https://nqf.gov.gr/index.php/ta-8-epipeda). Το Δίπλωμα είναι αναγνωρισμένο ως επίπεδο 5 ισότιμα σε όλα τα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα επαγγελματικά δικαιώματα σε χώρες εκτός της Ελλάδας καθορίζονται κάθε φορά από την εθνική νομοθεσία κάθε χώρας.

Eπαγγελματικά δικαιώματα

Στην Ελλάδα τα επαγγελματικά δικαιώματα καθορίζονται από τον ΕΟΠΠΕΠ. Η τελευταία επίσημη έκδοση οδηγού επαγγελματικών δικαιωμάτων από τον ΕΟΠΠΕΠ είναι το 2014. Τα επαγγελματικά δικαιώματα είναι διαθέσιμα στο site του ΕΟΠΠΕΠ και συγκεκριμένα στη διεύθυνση http://www.eoppep.gr/index.php/el/work-rights/epaggelmatika_dikaiomata/ όπου επιλέγουμε την κατηγορία ΙΕΚ. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, οι κάτοχοι του Διπλώματος Πιστοποίησης πριμοδοτούνται με 150 επιπλέον μόρια.

ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ και άλλα ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ των σπουδαστών

  • Οι σπουδαστές των ΙΙΕΚ δικαιούνται αναβολή στράτευσης για σπουδές μέχρι το 24ο έτος της ηλικίας τους.
  • Οι σπουδαστές των ΙΙΕΚ, σύμφωνα με την 1649/31/14-06-2016 απόφαση του ΟΑΕΔ, συνεχίζουν να διατηρούν την ιδιότητα του ανέργου, μπορούν να εγγράφονται στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και να διατηρούν τυχόν δικαίωμα καταβολής της επιδότησης ανεργίας.
  • Σύμφωνα με το Νόμο, οι σπουδαστές διατηρούν το δικαίωμα συμμετοχής τους στον ασφαλιστικό φορέα των γονέων.
  • Οι σπουδαστές έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης για επιδόματα και Κρατικές Υποτροφίες όταν προκηρύσσονται.
  • Δίνεται δυνατότητα σε όσους το επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση πανεπιστημιακού τίτλου Bachelor.
  • Το IIEK ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ εφοδιάζει τους σπουδαστές με όλες τις νόμιμες βεβαιώσεις που απαιτούνται για την εφορία, την αναβολή στράτευσης, τα επιδόματα και για κάθε άλλη χρήση.