Παρουσίαση Φυλλαδίου του Προγράμματος

Ο στόχος του έργου Υγεία, Αλληλεγγύη και Κοινωνική Συνοχή με τον Αθλητισμό είναι να χρησιμοποιήσει τον Αθλητισμό ως πρακτικό εργαλείο για την κοινωνική ένταξη. Στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος δημιουργήθηκε το φυλλάδιο με όλες τις πληροφορίες του προγράμματος.

Για
περισσότερες πληροφορίες δείτε παρακάτω:

Ιστότοπος

www.sportforus.net

 

Μέσα
κοινωνικής δικτύωσης

Facebook

https://www.facebook.com/project.sportforus

Instagram

https://www.instagram.com/sportforusproject/

SPORT_LOGO BAR