Επιδοτούμενη Κατάρτιση Ανέργων

Μπορώ να συμμετάσχω;

Το συγκεκριμένα πρόγραμμα απευθύνεται στους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα οι οποίοι:

 • Έχουν κλείσει το 18ο έτος ηλικίας
 • Έχουν τουλάχιστον υποχρεωτική εκπαίδευση

Τι αφορά;

 • Θεωρητική κατάρτιση διάρκειας 80 ωρών που οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων
 • Πιστοποίηση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο των προγραμμάτων κατάρτισης.

Τι μπορώ να μάθω;

Ψηφιακές Δεξιότητες

– Βασικές δεξιότητες ΤΠΕ (Word-Excel- Power Point-Access)
– Τεχνικός εφαρμογών λογισμικού
– Χειρισμός Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων (Χειριστής εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου)
– Βασικές αρχές προγραμματισμού
– Στέλεχος Υποστήριξης Ψηφιακού (Digital Marketing) και Ηλεκτρονικού Εμπορίου
– Σχεδιασμός ιστοσελίδων και εφαρμογών (Web designer)
– Τεχνικός ασφάλειας συστημάτων πληροφορικής
– Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων
– Υπεύθυνος Προστασίας προσωπικών δεδομένων
– Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων
– Διαδίκτυο των πραγμάτων (internet of things)
– H επιστήμη των δεδομένων (Data Science)

Περιβαλλοντικές Δεξιότητες

– Διαχείριση καταστροφών και κρίσεων (Δ/κση & Διαχ/ση κρίσεων από φυσικές και τεχνολ. Καταστροφές)
– Οργάνωση Επιχειρήσεων ΑΠΕ
– Λειτουργία και συντήρηση Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ)

Πως υλοποιείται;

  • Η υλοποίηση των προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης γίνεται με την εφαρμογή μεθόδων μεικτής μάθησης (blended learning), δηλαδή 
   • δια ζώσης, διάρκειας 12 ωρών στο Κ.Ε.Κ. Ευρωπρόοδος και
   • εξ αποστάσεως, διάρκειας 68 ωρών – στο σπίτι – σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση.
  • Ο κάθε καταρτιζόμενος θα παρακολουθήσει πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης που αφορά την ανάπτυξη ψηφιακών ή «πράσινων» δεξιοτήτων, συνολικής διάρκειας έως 80 ώρες. 

Πόσο είναι το εκπαιδευτικό επίδομα;

O ωφελούμενος θα λαμβάνει 5 ευρώ την ώρα, δηλαδή 400€ συνολικά.

Πως μπορώ να συμμετάσχω;

Για να συμμετάσχεις στο πρόγραμμα ή να μάθεις περισσότερες πληροφορίες, συμπλήρωσε την παρακάτω φόρμα.

Επίσης, μπορείς να επικοινωνήσεις στο τηλέφωνο 27410-74300 ή να μας επισκεφτείς στην διεύθυνση Πατρών 44, Κόρινθος.

Τα προγράμματα κατάρτισης υλοποιούνται  στο πλαίσιο του Εθνικού σχεδίου ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU και κυρίως αφορούν προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες.