Οι πρωτοετείς και οι δευτεροετείς σπουδαστές του τμήματος ζαχαροπλαστικής ξεκινούν από σήμερα το μάθημα της πρακτικής εφαρμογής. Ευχαριστούμε πολύ το Salle Mantas και το Alkyon resort hotel που δέχονται στις κουζίνες τους , τους σπουδαστές μας.

hull
tables