Επιδοτούμενη Κατάρτιση Εργαζομένων

2023-01-12T09:22:29+00:00

Επιδοτούμενη Κατάρτιση Εργαζομένων Μπορώ να συμμετάσχω; Το συγκεκριμένα πρόγραμμα απευθύνεται στους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα οι οποίοι: Έχουν κλείσει το 18ο έτος ηλικίας Έχουν τουλάχιστον υποχρεωτική εκπαίδευση Τι αφορά; Θεωρητική κατάρτιση διάρκειας 80 ωρών που οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων Πιστοποίηση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο των προγραμμάτων κατάρτισης. Τι μπορώ να μάθω; Ψηφιακές Δεξιότητες – Βασικές δεξιότητες ΤΠΕ (Word-Excel- Power Point-Access) – Τεχνικός εφαρμογών λογισμικού – Χειρισμός Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων (Χειριστής εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου) – Βασικές αρχές προγραμματισμού – Στέλεχος Υποστήριξης Ψηφιακού (Digital Marketing) [...]

Επιδοτούμενη Κατάρτιση Εργαζομένων2023-01-12T09:22:29+00:00

Επιδοτούμενη Κατάρτιση Εργαζομένων

2023-01-12T09:17:45+00:00

Επιδοτούμενη Κατάρτιση Ανέργων Μπορώ να συμμετάσχω; Το συγκεκριμένα πρόγραμμα απευθύνεται στους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα οι οποίοι: Έχουν κλείσει το 18ο έτος ηλικίας Έχουν τουλάχιστον υποχρεωτική εκπαίδευση Τι αφορά; Θεωρητική κατάρτιση διάρκειας 80 ωρών που οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων Πιστοποίηση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο των προγραμμάτων κατάρτισης. Τι μπορώ να μάθω; Ψηφιακές Δεξιότητες – Βασικές δεξιότητες ΤΠΕ (Word-Excel- Power Point-Access) – Τεχνικός εφαρμογών λογισμικού – Χειρισμός Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων (Χειριστής εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου) – Βασικές αρχές προγραμματισμού – Στέλεχος Υποστήριξης Ψηφιακού (Digital Marketing) [...]

Επιδοτούμενη Κατάρτιση Εργαζομένων2023-01-12T09:17:45+00:00

Επιδοτούμενη Κατάρτιση Εργαζομένων

2023-01-12T09:25:27+00:00

Επιδοτούμενη Κατάρτιση Εργαζομένων Μπορώ να συμμετάσχω; Το συγκεκριμένα πρόγραμμα απευθύνεται στους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα οι οποίοι: Έχουν κλείσει το 18ο έτος ηλικίας Έχουν τουλάχιστον υποχρεωτική εκπαίδευση Τι αφορά; Θεωρητική κατάρτιση διάρκειας 80 ωρών που οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων Πιστοποίηση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο των προγραμμάτων κατάρτισης. Τι μπορώ να μάθω; Ψηφιακές Δεξιότητες – Βασικές δεξιότητες ΤΠΕ (Word-Excel- Power Point-Access) – Τεχνικός εφαρμογών λογισμικού – Χειρισμός Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων (Χειριστής εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου) – Βασικές αρχές προγραμματισμού – Στέλεχος Υποστήριξης Ψηφιακού (Digital Marketing) [...]

Επιδοτούμενη Κατάρτιση Εργαζομένων2023-01-12T09:25:27+00:00

Επιδοτούμενη Κατάρτιση Εργαζομένων

2022-12-29T17:07:39+00:00

Επιδοτούμενη Κατάρτιση Ανέργων Μπορώ να συμμετάσχω; Το συγκεκριμένα πρόγραμμα απευθύνεται στους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα οι οποίοι: Έχουν κλείσει το 18ο έτος ηλικίας Έχουν τουλάχιστον υποχρεωτική εκπαίδευση Τι αφορά; Θεωρητική κατάρτιση διάρκειας 80 ωρών που οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων Πιστοποίηση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο των προγραμμάτων κατάρτισης. Τι μπορώ να μάθω; Ψηφιακές Δεξιότητες – Βασικές δεξιότητες ΤΠΕ (Word-Excel- Power Point-Access) – Τεχνικός εφαρμογών λογισμικού – Χειρισμός Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων (Χειριστής εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου) – Βασικές αρχές προγραμματισμού – Στέλεχος Υποστήριξης Ψηφιακού (Digital Marketing) [...]

Επιδοτούμενη Κατάρτιση Εργαζομένων2022-12-29T17:07:39+00:00
Go to Top