Διάρκεια σπουδών:

 • Οι σπουδές διαρκούν 5 εξάμηνα, εκ των οποίων τα 4 εξάμηνα αφορούν φοίτηση στην σχολή και 1 εξάμηνο αποτελεί την υποχρεωτική πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις.
 • Η πρακτική άσκηση μπορεί να ξεκινά μετά το τέλος του Β’ εξαμήνου. 
 • Το ΙΕΚ εξασφαλίζει την πρακτική άσκηση σε όλους τους σπουδαστές του, μέσα από ένα δίκτυο συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο.
 • Η πρακτική άσκηση εντάσσεται στα πλαίσια του προγράμματος σπουδών και στοχεύει στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.

Προθεσμίες Εγγραφής:

 • Οι εγγραφές είναι μέχρι 5 Οκτωβρίου, η οποία μπορεί να παραταθεί, με σχετική επίσημη ανακοίνωση του Υπ. Παιδείας

Δίδακτρα και άλλες χρεώσεις:

 • Τα δίδακτρα της σχολής, διαφέρουν ανάλογα με την ειδικότητα και ξεκινούν από 100€
 • Τα δίδακτρα είναι μηνιαία, και πληρώνονται το πρώτο Δεκαπενθήμερο του κάθε μηνός.
  Δεν υπάρχουν χρεώσεις για αγορά εκπαιδευτικού υλικού, καθώς καλύπτονται όλα από το πρόγραμμα παροχών μας.
 • Η αγορά στολής  ( αν χρειάζεται ) και επαγγελματικού εξοπλισμού γίνεται από τον κάθε σπουδαστή, με ειδικές τιμές με τα κέντρα που συνεργαζόμαστε

Επαγγελματική αποκατάσταση:

 • Μέσα από το οργανωμένο Γραφείο Σταδιοδρομίας, υποστηρίζουμε όλους του αποφοίτους μας για να εξασφαλίσουν μια θέση εργασίας μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους, βοηθώντας τον καθένα να πέτυχει τους προσωπικούς του στόχους.
 • Ωστόσο το  μεγαλύτερο ποσοστό των αποφοίτων μας, έχουν ήδη αποκτήσει – σε πολύ υψηλό βαθμό – τα εφόδια που απαιτούνται στην αγορά εργασίας και είναι ήδη περιζήτητοι από τις επιχειρήσεις.
 • Κάποιοι από τους αποφοίτους μας επανέρχονται ως επαγγελματίες, για να προσφέρουν – ως εργοδότες πλέον –  θέσεις πρακτικής άσκησης ή κανονικής εργασίας, σε επόμενους σπουδαστές ή αποφοίτους μας. 


Δείτε τα Δικαιολογητικά Εγγραφής Εδώ