Το ΙΕΚ ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟς έχει επίσημη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας από το Υπουργείο Παιδείας.

Με την ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών του ο απόφοιτος του ι.Ι.Ε.Κ ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ λαμβάνει βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης και στη συνέχεια αποκτά Κρατικόδίπλωμα με άμεση αναγνώριση στον ιδιωτικό αλλά και στο δημόσιο τομέα.

Η φοίτηση σε κάθε ειδικότητα διαρκεί 2 έτη. Το κάθε έτος χωρίζεται σε 2 εκπαιδευτικά εξάμηνα. Επιπλέον, υπάρχει και ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης, το οποίο μπορεί να υλοποιηθεί μετά το πέρας των 4 εξαμήνων ή παράλληλα με τη φοίτηση από το τρίτο εξάμηνο και μετά. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε σε κάποιον από τους Συμβούλους Εκπαίδευσης του ΙΕΚ.

Για να δείτε τα δικαιολογητικά που χρειάζονται, πατήστε εδώ

Το ΙΕΚ ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ είναι αναγνωρισμένο από το Κράτος και παρέχει τη δυνατότητα στους σπουδαστές να παραλάβουν, κατόπιν αίτησης τους, το απαραίτητο πιστοποιητικό στρατολογίας, το οποίο τους εξασφαλίζει αναβολή έως και το 23ο έτος της ηλικίας τους.

Το ΙΕΚ ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ έχει δημιουργήσει συνεργασίες - σταθμούς στο χώρο της αγοράς, ενισχύοντας το βιογραφικό κάθε αποφοίτου του. Δεν είναι τυχαίο ότι εκατοντάδες επιχειρήσεις απευθύνονται στο Γραφείο Σταδιοδρομίας του ΙΕΚ ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ!

Τα δίδακτρα του ΙΕΚ ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ πληρώνονται κάθε μήνα και διαφέρουν ανάλογα με την ειδικότητα.. Μπορείτε να ενημερωθείτε στην γραμματεία της σχολής ή στο τηλέφωνο 2741074300