Πρόσκληση Συμμετοχής στην Έρευνα στα πλαίσια του προγράμματος SPORT4US

Στο πλαίσιο του έργου «Υγεία, Αλληλεγγύη και Κοινωνική Συνοχή με τον Αθλητισμό», η κοινοπραξία ανέπτυξε ένα ερωτηματολόγιο με στόχο να συγκεντρώσει απόψεις από την κοινωνία. Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΥ απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα σε άτομα να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο που έχουν αναπτύξει στα πλαίσια του προγράμματος.

 

Ο σύνδεσμος για το ερωτηματολόγιο: πατήστε εδώ

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου θα σας πάρει το πολύ 4 λεπτά!

Για περισσότερες πληροφορίες:

Website

www.sportforus.net

 

Social Media

Facebook

https://www.facebook.com/project.sportforus

Instagram

 

https://www.instagram.com/sportforusproject/

SPORT_LOGO BAR