Πρόσκληση Συμμετοχής στην Έρευνα στα πλαίσια του προγράμματος SPORT4US

2022-05-09T08:12:58+00:00

Πρόσκληση Συμμετοχής στην Έρευνα στα πλαίσια του προγράμματος SPORT4US Στο πλαίσιο του έργου «Υγεία, Αλληλεγγύη και Κοινωνική Συνοχή με τον Αθλητισμό», η κοινοπραξία ανέπτυξε ένα ερωτηματολόγιο με στόχο να συγκεντρώσει απόψεις από την κοινωνία. Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΥ απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα σε άτομα να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο που έχουν αναπτύξει στα πλαίσια του προγράμματος.   Ο σύνδεσμος για το ερωτηματολόγιο: πατήστε εδώ Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου θα σας πάρει το πολύ 4 λεπτά!Για περισσότερες πληροφορίες:Websitewww.sportforus.net Social MediaFacebookhttps://www.facebook.com/project.sportforusInstagram https://www.instagram.com/sportforusproject/

Πρόσκληση Συμμετοχής στην Έρευνα στα πλαίσια του προγράμματος SPORT4US2022-05-09T08:12:58+00:00

Release and Participation in SPORT4US Questionnaire

2022-05-09T08:05:31+00:00

Release and Participation in SPORT4US Questionnaire In the context of the ‘Health, Solidarity and Social Cohesion with Sport’ project, the consortium developed a questionnaire aiming to gather opinions from the society. EUROPROODOS EDUCATIONAL GROUP are making an open call to individuals to answer the questionnaire.   The link for the questionnaire: press here The completion of the questionnaire will take you max 4 minutes!For further information: Websitewww.sportforus.net Social MediaFacebookhttps://www.facebook.com/project.sportforusInstagram https://www.instagram.com/sportforusproject/

Release and Participation in SPORT4US Questionnaire2022-05-09T08:05:31+00:00

Παρουσίαση Φυλλαδίου του Προγράμματος

2022-05-09T07:56:45+00:00

Παρουσίαση Φυλλαδίου του Προγράμματος Ο στόχος του έργου Υγεία, Αλληλεγγύη και Κοινωνική Συνοχή με τον Αθλητισμό είναι να χρησιμοποιήσει τον Αθλητισμό ως πρακτικό εργαλείο για την κοινωνική ένταξη. Στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος δημιουργήθηκε το φυλλάδιο με όλες τις πληροφορίες του προγράμματος. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε παρακάτω:Ιστότοποςwww.sportforus.net Μέσα κοινωνικής δικτύωσηςFacebookhttps://www.facebook.com/project.sportforusInstagram https://www.instagram.com/sportforusproject/

Παρουσίαση Φυλλαδίου του Προγράμματος2022-05-09T07:56:45+00:00

Presentation of the Program Brochure

2022-05-09T07:51:07+00:00

Presentation of the Program Brochure The aim of the Health, Solidarity and Social Cohesion with Sport project is to use Sport as a practical tool for social inclusion. In the context of the implementation of the program, the brochure with all the information of the program was created. For further information: Websitewww.sportforus.net Social MediaFacebookhttps://www.facebook.com/project.sportforusInstagram https://www.instagram.com/sportforusproject/

Presentation of the Program Brochure2022-05-09T07:51:07+00:00

sport4us: Υγεία, Αλληλεγγύη και Κοινωνική Συνοχή με τον Αθλητισμό

2022-05-08T17:24:32+00:00

Υγεία, Αλληλεγγύη και Κοινωνική Συνοχή με τον Αθλητισμό Το πρόγραμμαΟ στόχος του έργου Υγεία, Αλληλεγγύη και Κοινωνική Συνοχή με τον Αθλητισμό είναι να χρησιμοποιήσει τον Αθλητισμό ως πρακτικό εργαλείο για την κοινωνική ένταξη. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ενότητες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης βασισμένες σε άτυπες και μη τυπικές τεχνικές διδασκαλίας που επιτρέπουν στους ανθρώπους να αλλάξουν τις στάσεις και τις συμπεριφορές τους τόσο στην προσωπική όσο και στη δημόσια υγεία, συμμετέχοντας και πετυχαίνοντας μια ισορροπημένη κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη. Οι στόχοι είναι⮚     Να αυξηθεί ο αριθμός των ατόμων με γνώση του υγιεινού τρόπου ζωής για να συμβάλλουν στην υγεία της κοινότητας, την κοινωνική ευημερία [...]

sport4us: Υγεία, Αλληλεγγύη και Κοινωνική Συνοχή με τον Αθλητισμό2022-05-08T17:24:32+00:00

sport4us: Health, Solidarity and Social Cohesion with Sport

2022-05-08T17:24:51+00:00

Health, Solidarity and Social Cohesion with Sport The projectThe aim of Health, Solidarity and Social Cohesion with Sport project is to use Sport as  a practical instrument for social integration and includes distance learning modules based on informal and non formal teaching techniques that enable people to change their attitudes and behaviors both in personal and public  health, participation in balanced social and cultural development. The objectives are ⮚     To increase the number of people with the knowledge of healthy life style to contribute to community health, social welfare and harmony,⮚     To give the opportunity to people to improve their attitude, understanding [...]

sport4us: Health, Solidarity and Social Cohesion with Sport2022-05-08T17:24:51+00:00
Go to Top